ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΚΕΛ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Ρ-Π & Σ-Α

images-cms-image-000006413.png

Ψέματα τέλος! Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων των δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας στο Πλατύ Χωράφι, προχωρά με χρονοδιάγραμμα και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων φορέων, μεταξύ αυτών και των δημάρχων Ραφήνας-Πικερμίου Βασίλη Πιστικίδη και Σπάτων-Αρτέμιδας Δημήτρη Μάρκου, που έχουν συνυπογράψει ένα Πρωτόκολλο Συναντίληψης στις 9 Δεκεμβρίου 2015 που πήρε αριθ. πρωτ. 951/14-12-2015 του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και προχωρά με καθορισμένο ήδη χρονοδιάγραμμα.

Παρά τις έως σήμερα προσπάθειες των δύο δημάρχων, Βασίλη Πιστικίδη και Δημήτρη Μάρκου, να αποσοβήσουν το γεγονός της υπογραφής τους για ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι, το Πρωτόκολλο Συναντίληψης που δημοσιεύουμε σήμερα (σχετικό pdf)) αποδεικνύει του λόγου το αληθές, παρά τη προσπάθεια εκ μέρους των δύο πλευρών (Ρ-Π & Σ-Α) να δοθεί άλλη ερμηνεία στα όσα υπογράφτηκαν και μάλιστα με υπογραφές των 12 φορέων κάτω από κάθε σελίδα του Πρωτοκόλλου Συναντίληψης.

Επειδή πολλά έχουν διαμηνυθεί στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στα έως σήμερα πραγματοποιηθέντα δημοτικά συμβούλια στους δύο δήμους, μένει να αποδειχτεί ποιος ψευδόταν και ποιος όχι.

Εν τω μεταξύ έχει ήδη καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του έργου όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Έργα Αποχέτευσης, Επεξεργασίας και Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας
α/α Δράση Τρέχουσα Κατάσταση Ενέργεια προς υλοποίηση Χρονικό Όριο Αρμόδιος Ενέργειας Εμπλεκόμενοι Φορείς
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛ
1 Έκδοση Απόφασης Χωροθέτησης Εκδόθηκε στις 30/12/2015 Λήψη απόφασης 30/12/2015 Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
2 Προγραμματική σύμβαση ΕΥΔΑΠ – Περιφέρειας Αττικής – εμπλεκομένων Δήμων Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 15/3/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι Ραφήνας Πικερμίου & Σπάτων Αρτέμιδας
3 Δημιουργία φακέλου για την έναρξη απαλλοτριώσεων Έχει γίνει κτηματογράφηση στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. 30/7/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής
Ολοκλήρωση κτηματογράφησης και νομοτεχνική προετοιμασία απαλλοτριώσεων περιοχής
4 Ενέργειες ένταξης του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Συζητήσεις  με Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας  Αττικής 31/3/2016 Περιφέρεια Αττικής
Απόφαση για αίτημα και πρόβλεψη ένταξης του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής,
ΕΥΔΑΠ ΑΕ
α/α Δράση Τρέχουσα Κατάσταση Ενέργεια προς υλοποίηση Χρονικό Όριο Αρμόδιος Ενέργειας Εμπλεκόμενοι Φορείς
5 Ενημέρωση Δήμων, Τοπικών Φορέων και κατοίκων Έχουν γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ενέργειες ενημέρωσης από τον Μάιο 2015 Περαιτέρω ενημέρωση 30/4/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, Δήμος Αρτέμιδας Σπάτων
ΥΠΟΕΡΓΟ 01_ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ
6 Επικαιροποίηση Προμελέτης έργων Έχει γίνει προμελέτη για την οποία απαιτείται επικαιροποίηση Διερεύνηση και Απόφαση για τον τρόπο ανάθεσης 20/2/2016 Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Β. Μεσογείων (Συλλεκτήρες, ΚΕΛ, Επαναχρησιμοποίηση) Επικαιροποίηση Προμελέτης 30/7/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
7 Master Plan Επαναχρησιμοποίησης εκροών του ΚΕΛ Β.Μεσογείων Δεν υφίσταται Καταγραφή καλλιεργειών, εκτάσεων, αναγκών σε παροχή και δίκτυα 30/7/2016 Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
8 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Υφίσταται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και απαιτείται επικαιροποίηση Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 30/7/2016 Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
9 Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων Δεν υφίσταται Έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων 30/9/2016 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ ΔΙΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
10 Οριστική Μελέτη Βασικών Συλλεκτήρων, Δευτερεύοντος Δικτύου & Τεύχη Δημοπράτησης Υφίσταται προμελέτη των βασικών συλλεκτήρων και απαιτείαι επικαιροποίηση Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης 30/11/2016 Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
α/α Δράση Τρέχουσα Κατάσταση Ενέργεια προς υλοποίηση Χρονικό Όριο Αρμόδιος Ενέργειας Εμπλεκόμενοι Φορείς
ΥΠΟΕΡΓΟ 02_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ
11 Απαιτούμενες Αδειοδοτήσεις πριν την δημοσίευση του διαγωνισμού για την ανάθεση της κατασκευής Μη επικαιροποιημένη προμελέτη Ενέργειες διεκπραίωσης αδειοδοτήσεων 15/11/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ Αρμόδιοι Φορείς για την εκάστοτε Αδειοδότηση
(δασαρχείο, αρχαιολογία κλπ)
12 Διαγωνιστική διαδικασία κατασκευής κεντρικών και βασικών συλλεκτήρων Δεν υφίσταται Υλοποίηση διαδικασίας διαγωνισμού Δημοσίου Έργου  30/5/2017 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ,
Ελεγκτικό Συνέδριο
13 Δεν υφίσταται Προσκόμιση εγγράφων 1/7/2017 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Υπογραφή Σύμβασης και Έναρξη Κατασκευής δικτύου κεντρικών και βασικών συλλεκτήρων
14 Ολοκήρωση Κατασκευής δικτύου κεντρικών και βασικών συλλεκτήρων Δεν υφίσταται Κατασκευή του έργου 30/11/2020 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ΥΠΟΕΡΓΟ 03_ΜΕΛΕΤΗ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (θέση Πλατύ Χωράφι)
15 Μη επικαιροποιημένη προμελέτη Ενέργειες διεκπραίωσης αδειοδοτήσεων 15/11/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ Αρμόδιοι Φορείς για την εκάστοτε Αδειοδότηση
Απαιτούμενες Αδειοδοτήσεις πριν την δημοσίευση του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τη διαδικασία μελέτης-κατασκευής (δασαρχείο, αρχαιολογία κλπ)
α/α Δράση Τρέχουσα Κατάσταση Ενέργεια προς υλοποίηση Χρονικό Όριο Αρμόδιος Ενέργειας Εμπλεκόμενοι Φορείς
16 Διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη-κατασκευή ΚΕΛ Β. Μεσογείων,αγωγού διάθεση και δικτύου επαναχρησιμοποίησης Δεν υφίσταται  Υλοποίηση διαδικασίας διαγωνισμού Δημοσίου Έργου  15/10/2017  Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ,  Ελεγκτικό Συνέδριο
Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ
17 Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής Δεν υφίσταται Προσκόμιση εγγράφων 1/11/2017 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ
18 Ολοκλήρωση κατασκευής ΚΕΛ Δεν υφίσταται Κατασκευή του έργου 30/11/2020 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Β. Μεσογείων
ΥΠΟΕΡΓΟ 04_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
19 Απαιτούμενες Αδειοδοτήσεις πριν την δημοσίευση του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Δεν υφίσταται Ενέργειες διεκπεραίωσης αδειοδοτήσεων 15/11/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ Αρμόδιοι Φορείς για την εκάστοτε Αδειοδότηση
(δασαρχείο, αρχαιολογία κλπ)
20 Διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου Δεν υφίσταται Υλοποίηση διαδικασίας διαγωνισμού Δημοσίου Έργου  30/5/2017 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ,
Ελεγκτικό Συνέδριο
21 Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής Δεν υφίσταται Προσκόμιση εγγράφων 1/7/2017 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ
22 Δεν υφίσταται Κατασκευή του έργου 30/11/2020 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Ολοκλήρωση κατασκευής  δευτερεύοντος δικτύου

α/α Δράση Τρέχουσα Κατάσταση Ενέργεια προς υλοποίηση Χρονικό Όριο Αρμόδιος Ενέργειας Εμπλεκόμενοι Φορείς
ΥΠΟΕΡΓΟ 05_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ
23 Απαιτούμενες Αδειοδοτήσεις πριν την δημοσίευση του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Δεν υφίσταται Ενέργειες διεκπεραίωσης αδειοδοτήσεων 15/11/2016 ΕΥΔΑΠ ΑΕ Αρμόδιοι Φορείς για την εκάστοτε Αδειοδότηση
(δασαρχείο, αρχαιολογία κλπ)
24 Διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου Δεν υφίσταται Υλοποίηση διαδικασίας διαγωνισμού Δημοσίου Έργου  30/5/2017 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ,  Ελεγκτικό Συνέδριο
25 Υπογραφή σύμβασης και έναρξη κατασκευής Δεν υφίσταται Προσκόμιση εγγράφων 1/7/2017 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ
26 Ολοκλήρωση κατασκευής  δευτερεύοντος δικτύου Δεν υφίσταται Κατασκευή του έργου 30/11/2020 Περιφέρεια Αττικής ή ΕΥΔΑΠ ΑΕ  Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Αγγελική Ραγκούση

Αναδημοσίευση από kirkinews.gr

 

Tagged with: , , , , ,
Posted in Τοπικά Νέα Αττικής, Uncategorized
One comment on “ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΚΕΛ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Ρ-Π & Σ-Α

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Επικοινωνία
Για απορίες ή συμμετοχή επικοινωνήστε με το e-mail μας viologikoskatharismosspata@gmail.com Ακολουθήστε μας στο twitter στο @viologikoskatha
Ετικέτες
Άννα Ραφτοπούλου Αγγελική Ραγκούση Αμαλία Τόκα Βαγγέλης Μπουρνούς Βασίλης Πιστικίδης Βλάχος Γαργαλιάνοι Γιάννης Σγουρός Γιώργος Γαβρίλης Γιώργος Γκινοσάτης Γιώργος Κουλοχέρης Γιώργος Μπέκας Δήμος Κορωπίου Δήμος Μαρκοπούλου Δήμος Παλλήνης Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμος Σπάτων-Αρτέμ Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου. Δημήτρης Πνευματικάτος Δημήτρης Στάμου Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής ΕΣΠΑ ΕΥΔΑΠ Ευάγγελος Μαυρουδής Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ηράκλειο Θανάσης Μαργέτης ΚΕΛ Πλατύ Χωράφι Κομισιόν Κορωπί Κρήτη Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης Κώστας Λιανός Λακαθέλα Μαρία Ζήση Μαρία Λοϊζίδου Μαρκόπουλο Νίκος Κρόκος Πάτρα Πέτρος Πουλάκης Πέτρος Φιλίππου Παιανία Παλλήνη Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχης Αττικής Πλατύ Χωράφι Ποθουλάκης Ραφήνα Ρόδος Σπάτα-Αρτέμιδα Σταύρος Κατραμάδος Σωτήρης Γιαννάτος Τριάντης Τυράκης ΥΠΕΚΑ ΧΥΤΑ Χρήστος Μάρκου Χρήστος Σερέτης Χρήστος Τσαντήλας Ψυττάλεια αποτελέσματα αστοχία βίντεο βιολογικός καθαρισμός δίκτυο αποχέτευσης δημοτικό συμβούλιο επιπτώσεις επιχειρήματα ευρωπαϊκή επιτροπή λιμάνι παρασκήνιο προβλήματα πρόστιμα συνέντευξη τύπου

Εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνεται ενημερώσεις από αυτό το blog.

Join 77 other followers

%d bloggers like this: