Κ.Ε.Λ στο Πλατύ Χωράφι. Βελτίωση – Εξέλιξη Περιοχής Δήμου

Αναδημοσίευση από rpn.gr

(γράφει ο Μιχ. Σταματογιαννάκης)

ktirio_dioik

Είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ότι η έλλειψη Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη περιοχή η λύση του οποίου δεν είναι ορατή για πολλούς και διάφορους λόγους. Το Πικέρμι και οι οικισμοί του στερούνται αποχετευτικού δικτύου που είναι ένα έργο μεγάλης προτεραιότητας και έπρεπε να έχει ξεκινήσει ή να έχει κατασκευασθεί. Δεν γνωρίζω επακριβώς αν η περιοχή της Ραφήνας και οι οικισμοί της έχει δίκτυο αποχέτευσης. Η έλλειψη αυτών των έργων δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα, « αν αύριο αποφασισθεί τα λύματα του συνόλου του Δήμου να οδηγηθούν στην Ψυτάλλεια πως θα πάνε αφού δεν υπάρχει το δίκτυο αποχέτευσης και πότε θα πάνε αφού χρειάζονται χρόνια για να κατασκευασθούν ; ».

Το δεύτερο ερώτημα είναι, «αν κατασκευασθεί ένας βιολογικός καθαρισμός ανεξάρτητα από τη θέση του πως θα οδηγηθούν τα λύματα σαυτόν για να επεξεργασθούν αφού δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ; ». Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης πρέπει να ξεκινήσει αμέσως με τη σύνταξη μελέτης που θα περιλαμβάνει ολόκληρο τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου μαζί με όλους τους οικισμούς αλλά και να εξυπηρετηθούν περιοχές που έχει κτισθεί έστω και μικρός αριθμός κατοικιών, όπως η Αγία Τριάδα, η Φυγέα, η περιοχή της οδού Καρπασίας κλπ.

Σε ότι αφορά τον βιολογικό καθαρισμό (ΚΕΛ) στο Πλατύ Χωράφι είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο υπήρχαν και υπάρχουν διϊστάμενες απόψεις υπέρ ή κατά στις οποίες δεν υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα για να λέγεται το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ. Προσωπικά όταν η κατασκευή του ΚΕΛ βγήκε στην επιφάνεια επειδή η έλλειψη του αποχετευτικού δημιουργούσε προβλήματα η άποψη μου ήταν υπέρ του ΚΕΛ. Ετσι όταν συζητήθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο Πικερμίου είπα ναι για να προωθηθεί το έργο.

Ομως κάποια στιγμή πήρα αντίγραφο της μελέτης διαπίστωσα τρομακτικά πράγματα σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στην περιοχή. Το θέμα ξανασυζητήθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο και η πρώην Κοινότητα Πικερμίου έλαβε αρνητική απόφαση σε ότι αφορά την κατασκευή του ΚΕΛ. Επειδή παράλληλα με το ΚΕΛ της περιοχής ασχολήθηκα προσωπικά με βιολογικό καθαρισμό άλλης περιοχής και υπήρξαν συζητήσεις με ειδικούς αλλά και παρακολούθηση ημερίδων, διαπίστωσα ότι σε άλλες χώρες λειτουργούσαν βιολογικοί καθαρισμοί χωρίς να υπάρχουν προβλήματα.

Συγκεκριμένα υπήρχαν βιολογικοί καθαρισμοί σε πάρκα πλήρως υπογειοποιημένοι, σε υπόγεια πολυκατοικίας, σε εξέδρα στη θάλασσα κλπ χωρίς καμία επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον. Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι στους βιολογικούς καθαρισμούς άλλων χωρών εφαρμοζόταν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και του διεθνούς δικαίου με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να μη δημιουργεί προβλήματα. Συνεχίζοντας έλαβα στοιχεία και φωτογραφίες για βιολογικό στη Φιλλανδία και διαπιστώθηκαν μερικά στοιχεία όπως η υπογειοποίηση του, η δημιουργία μέχρι και τεχνητής λίμνης με τα επεξεργασμένα νερά όπου επιτρεπόταν και τα μπάνια, η διοχέτευση των επεξεργασμένων νερών στη θάλασσα σε μεγάλη απόσταση κλπ.

Μετά από από αυτά που αναφέρθηκαν συνοπτικά προκύπτει ένα ερώτημα «Γιατί να μη κατασκευασθεί το ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης οπότε θα επιλυθεί το πρόβλημα της περιοχής ;». Για τους μονίμως αρνητικούς σε ότι αφορά την κατασκευή του ΚΕΛ προκύπτει ένα ερώτημα το οποίο μάλλον δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ «Η συνεχής λειτουργία των χιλιάδων βόθρων σε ολόκληρη την περιοχή θα μολύνει περισσότερο ή όχι την περιοχή με το πέρασμα των ετών δεδομένου ότι η συνεχής εισχώρηση των λυμάτων στο έδαφος κάποια στιγμή θα προκαλέσει κορεσμό του υπεδάφους με τις γνωστές συνέπειες ακόμη και στα αντλούμενα νερά τα οποία θα γίνουν μη αξιοποιήσιμα ;»

Οπως προανέφερα προσωπικά ήμουν ενάντια στην κατασκευή του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι και σήμερα έχω αλλάξει γνώμη διαβάζοντας τη νέα μελέτη της ΕΥΔΑΠ η οποία συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2011, αντίγραφο της οποίας παρέλαβα από την ΕΥΔΑΠ, με προσωπικό κόστος (193 σελίδες). Οι βασικές διαφορές της νέας μελέτης με την παλαιότερη του 2002 είναι σημαντικές και για τον λόγο αυτό θα αναφερθούν μερικές που περιλαμβάνονται στη νέα μελέτη και εξασφαλίζουν σημαντικά καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια και της υγείας των πολιτών.

1. Η τελευταία μελέτη προβλέπει προχωρημένη τριτοβάθμια επεξεργασία με σύστημα βιοαντιδραστήρων και απολύμανση και απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, οπότε τα επεξεργασμένα νερά θα είναι πολύ καθαρά και μπορούν να οδηγηθούν στη θάλασσα ή ακόμη και για άρδευση. Η κατηγορία αυτή δεν είναι αρνητική παρά μόνο για τους μη θέλοντες τον βιολογικό και για αυτούς που ψάχνουν που είναι το ΚΕΛ.

2. Στη μελέτη έχει ληφθεί υπόψη η οδηγία 91/271/ΕΟΚ η οποία καθορίζει τα ελάχιστα κριτήρια λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών αλλά και τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν για τη μη κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων. Εφόσον λοιπόν συνεχίζει η αρνητική στάση ορισμένων και το ΚΕΛ δεν προχωρήσει θα επιβληθούν πρόστιμα στον Δήμο τα οποία θα πληρωθούν από τον ίδιο. Ενδείκνυται λοιπόν να κάνει ένα δημοψήφισμα ο Δήμος, με αποστολή επιστολής σε όλους τους δημότες, ή με κάλπη αν επιτρέπεται και όσοι θα πουν όχι στο ΚΕΛ να πληρώσουν οι ίδιοι τα πρόστιμα.

3. Με βάση τη μελέτη αλλά και προσωπικές γνώσεις ο χώρος του ΚΕΛ δεν ευρίσκεται εντός του οικοσυστήματος της Πεντέλης και εντός του χαρακτηρισμένου ως αρχαιολογικού χώρου της πρώην κοινότητας Πικερμίου. Ο χώρος του ΚΕΛ είναι ξεκάθαρα γεωργική γη.

4. Τα επεξεργασμένα νερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση υπό όρους σε ότι αφορά τις καλλιέργειες, τις χρονικές περιόδους που δεν ενδείκνυται σε μεγάλο βαθμό και μετά τη σύνταξη σχετικής μελέτης εφόσον η άρδευση θα είναι απεριόριστη.

5. Θα χρησιμοποιούνται βιομεμβράνες οι οποίες επιφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τις οσμές και παράλληλα οι βιοαντιδραστήρες σε ότι αφορά την επεξεργασία των λυμάτων. Η μέχρι τώρα αποτίμηση αυτών των μονάδων είναι θετική και το κόστος διεθνώς έχει υποχωρήσει περίπου 70%.

6. Η μελέτη αναφέρεται στα αποχετευτικά δίκτυα και σε ότι αφορά την περιοχή της Ραφήνας το ΚΕΛ θα εξυπηρετείται το Κόκκινο Λιμανάκι, Καλλιτεχνούπολη, Βουτσάς, κλπ και ταυτόχρονα καθορίζονται που θα υπάρχουν οι συλλεκτήρες και τα αντλιοστάσια των λυμάτων με μόνιμη γεννήτρια και στεγανές δεξαμενές.

7. Σε είκοσι σελίδες της μελέτης περιγράφεται λεπτομερώς η τεχνική της επεξεργασίας των λυμάτων και αναφέρεται η απόσμηση, οι βιολογικοί αντιδραστήρες, η απομάκρυνση φωσφόρου, η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, κλπ στοιχεία που καταδεικνύουν τη μεγάλη διαφορά λειτουργίας σε σχέση με την πρώτη μελέτη.

8. Σε άλλες σελίδες της μελέτης αναφέρονται στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αντιμετώπιση τους κατά τη λειτουργία του ΚΕΛ. Επισημαίνονται ορισμένα από αυτά όπως η αντιμετώπιση οσμών θα γίνεται εντός κτιρίου, η κατασκευή των δεξαμενών κατά το μεγαλύτερο τμήμα θα είναι εντός του εδάφους και θα είναι σκεπασμένες, η δημιουργία ζώνης πρασίνου περιμετρικά και εντός του χώρου του ΚΕΛ κλπ

9. Τα επεξεργασμένα νερά θα αποθηκεύονται και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικό νερό αλλά και ως νερό πυρόσβεσης

Δεν είναι δυνατό να αναφερθούν όλες οι διαφορές της νέας μελέτης η οποία δεν έχει καμία σχέση με την παλαιά η οποία θα ήταν καταστροφική και για τον λόγο αυτό αρχικά ήμουν προσωπικά αντίθετος με την κατασκευή του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι. Η διατύπωση όμως της άποψης να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του τώρα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχω κάνει και λάθη.

Θεωρώ όμως ότι η αλλαγή άποψης με επιχειρήματα βοηθά περισσότερο την βελτίωση της περιοχής και την επίλυση του χρόνιου προβλήματος σε αντίθεση με την εσαεί αρνητική άποψη όχι στο Πλατύ Χωράφι αλλά στην Ψυττάλεια, όχι εδώ, όχι εκεί, με μοναδικό επιχείρημα την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να διατυπώνεται κανένα συγκεκριμένο επιχείρημα και χωρίς να γίνεται αναφορά ότι ή έλλειψη πλήρους αποχετευτικού δικτύου με βιολογικό καθαρισμό καταστρέφει το περιβάλλον συνέχεια λόγω της διοχέτευσης λυμάτων στο υπέδαφος.

Τελειώνοντας η μελέτη επισημαίνει ότι η προχωρημένη τριτοβάθμια επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών και την μετέπειτα απολύμανση εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία και την απουσία δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον

Advertisements
Tagged with: , , ,
Posted in Απόψεις

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Επικοινωνία
Για απορίες ή συμμετοχή επικοινωνήστε με το e-mail μας viologikoskatharismosspata@gmail.com Ακολουθήστε μας στο twitter στο @viologikoskatha
Ετικέτες
Άννα Ραφτοπούλου Αγγελική Ραγκούση Αμαλία Τόκα Βαγγέλης Μπουρνούς Βασίλης Πιστικίδης Βλάχος Γαργαλιάνοι Γιάννης Σγουρός Γιώργος Γαβρίλης Γιώργος Γκινοσάτης Γιώργος Κουλοχέρης Γιώργος Μπέκας Δήμος Κορωπίου Δήμος Μαρκοπούλου Δήμος Παλλήνης Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμος Σπάτων-Αρτέμ Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου. Δημήτρης Πνευματικάτος Δημήτρης Στάμου Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής ΕΣΠΑ ΕΥΔΑΠ Ευάγγελος Μαυρουδής Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ηράκλειο Θανάσης Μαργέτης ΚΕΛ Πλατύ Χωράφι Κομισιόν Κορωπί Κρήτη Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης Κώστας Λιανός Λακαθέλα Μαρία Ζήση Μαρία Λοϊζίδου Μαρκόπουλο Νίκος Κρόκος Πάτρα Πέτρος Πουλάκης Πέτρος Φιλίππου Παιανία Παλλήνη Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχης Αττικής Πλατύ Χωράφι Ποθουλάκης Ραφήνα Ρόδος Σπάτα-Αρτέμιδα Σταύρος Κατραμάδος Σωτήρης Γιαννάτος Τριάντης Τυράκης ΥΠΕΚΑ ΧΥΤΑ Χρήστος Μάρκου Χρήστος Σερέτης Χρήστος Τσαντήλας Ψυττάλεια αποτελέσματα αστοχία βίντεο βιολογικός καθαρισμός δίκτυο αποχέτευσης δημοτικό συμβούλιο επιπτώσεις επιχειρήματα ευρωπαϊκή επιτροπή λιμάνι παρασκήνιο προβλήματα πρόστιμα συνέντευξη τύπου

Εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνεται ενημερώσεις από αυτό το blog.

Join 77 other followers

%d bloggers like this: